•น้องปิงปิง• อยากย้ายมาพิงหลังพี่ไหม !!!!

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน