•น้องอาย• เล่นซะพี่ละลายเลยยยยย….

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, รองเท้า และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 1 คน