•น้องไอซ์• แหม๊ !!! ใหญ่จริงจริ๊งงงง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง